Як кредитори можуть заробляти за допомогою RociFi

Пули RociFi

На момент запуску, актив, що кредитори можуть розмістити в RociFi, є USDC в мережі Polygon.

Пули кредитування RociFi
Приклад RociFi на тестовій мережі Kovan, де видно 3 пули з прогнозованим APY (на основі використання пулу 75% і виплат 80%).

Як розраховуються зароблені відсотки кредиторів

Відсотки, які кредитори заробляють на RociFi, залежать від різних факторів:

 • Коефіцієнт використання, тобто загальна кількість запозичених коштів із загальної суми, депонованих на певний момент часу
 • Відсотки погашення, тобто наскільки добре позичальники погашають 30-денні позики з фіксованою ставкою під заставу. Якщо відсоток погашення позичальників надто низький, кредитори можуть опинитися в збитку
 • У який час циклу погашення кредитори вносять депозит і коли знімають
 • Ціна застави на момент ліквідації
 • Прогнозований APY — різні сценарії результатуючої ставки на основі наведених вище змінних
 • Ефективний APY — фактичні відсотки, отримані кредиторами в результаті роботи пулів

Прогнозований APY

Прогнозовані змодельовані результати капітальних інвестицій для кредиторів у пули середнього ризику (оцінки 4–6, річна процентна ставка 24–36%) із недостатньою заставою можна побачити нижче.

Ефективний APY

Оскільки такі ключові фактори, як використання та рівень погашення, які впливають на відсоткові ставки, що виплачуються кредиторам — важко передбачити, ми повинні говорити про ефективний APY, тобто фактичні відсотки, отримані кредиторами в результаті ефективності пулів, з точки зору протоколу механіка пулу та економіка «боргових токенів».

 • Після внесення платіжних токенів DEPOSIT_AMOUNT DT_TO_MINT боргових токенів карбується та передається на гаманець Вкладника.
 • Давайте назвемо загальну суму боргових токенів у гаманці Вкладника, створених у результаті всіх депозитів, як DT_AMOUNT.
 • DT_TO_MINT = DT_TOTAL_SUPPLY * DEPOSIT_AMOUNT / CURRENT_POOL_VALUE
 • У таблиці нижче пояснюється, як різні сценарії кредитування впливають на значення CURRENT_POOL_VALUE і DT_TOTAL_SUPPLY, які впливають на суму для зняття
 • Після карбування боргу загальна пропозиція токена збільшується до DT_AMOUNT + DT_TO_MINT.
 • Зберігання боргових токенів DT_AMOUNT дає право вкладникам володіти часткою відповідного пулу, що розраховується як DT_AMOUNT / DT_TOTAL_SUPPLY.
 • Вилучення (або спалювання) DT_AMOUNT боргових токенів дозволяє вкладникам вилучити платіжні токени CURRENT_POOL_VALUE * DT_AMOUNT / DT_TOTAL_SUPPLY з пулу, враховуючи, що пул наразі має достатню кількість токенів активів.
 • Тому ефективний APY розраховуватиметься як різниця між CURRENT_POOL_VALUE / DT_TOTAL_SUPPLY на момент депозиту та погашення
 • Якщо пул для токенів активів вичерпаний (наприклад, у разі використання майже на 100%), вкладники повинні чекати, поки інші вкладники додадуть пул або надійдуть виплати, перш ніж вони зможуть зняти кошти.
Інформаційна панель кредиторів RociFi з інформацією про нараховані відсотки за депозит пулу.

Про RociFi

RociFi — Кредитний протокол із недостатньою заставою на Polygon

--

--

Junior crypto influencer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store