RociFi випускає серпневе оновлення версії 1.09

Спільнота та користувачі RociFi!

Ми раді представити вам останнє оновлення RociFi.

Основні вдосконалення, які він містить:

1. RociFi ❤️ Ledger ❤️ Metamask

Користувачі Ledger тепер можуть клікати зліва

2. Увімкнено часткове погашення

3. Покращення компонування приладової панелі

Інформаційна панель RociFi для кредитів із надмірною заставою

Що можна очікувати в наступних випусках ✨

  • Підтримка WalletConnect
  • Можливість додавати більше адрес до вже створеного NFCS
  • NFCS матиме значок у мережі

👂 Дайте нам знати в коментарях, яких ще функцій і покращень ви б хотіли очікувати від продукту RociFi найближчим часом!

--

--

Junior crypto influencer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store