RociFi інтегрує Chainlink Price Feeds, щоб допомогти в оцінці малозабезпеченого кредиту DeFi в режимі реального часу

Ми раді повідомити, що RociFi — кредитний протокол із недостатнім забезпеченням — інтегрував цінові канали Chainlink в основну мережу Polygon. Завдяки інтеграції стандартної децентралізованої мережі оракула ми маємо доступ до високоякісних, децентралізованих і захищених від несанкціонованого доступу потоків даних про ціни — критично важливу інфраструктуру, необхідну для розрахунку вартості застави за кредитом у режимі реального часу.

RociFi — це передовий децентралізований протокол кредитування з недостатнім забезпеченням, який не вимагає джерел даних поза мережею, таких як KYC для оформлення позики. Це стало можливим, тому що RociFi переосмислив кредитні рейтинги, кредити з недостатнім забезпеченням та ринки боргових зобов’язань.

RociFi розробив і почав використовувати non-fungible кредитний рейтинг (NFCS), який являє собою незмінний і непередаваний NFT, який фіксує інформацію про кредити, репутацію та рівень довіри користувача. Після створення, NFCS є також унікальним ідентифікатором гаманця. На сьогоднішній день RociFi замінтив близько 9000 токенів NFCS.

Кредитний протокол RociFi з недостатнім забезпеченням допомагає покращити кредитний ринок, який організований у три кредитні пули на основі NFCS рейтингу користувача. Це дозволяє кредиторам вносити депозити в пули, які відповідають їх перевагам щодо ризику, і отримувати натомість боргові токени, які дають дохід.

Боргові токени RociFi пропонують кредиторам унікальний механізм без блокування капіталу, оскільки вони можуть вийти зі своєї позиції до дати погашення, продавши свій борговий токен на внутрішньому ринку AMM, якщо у протоколі немає ліквідності для погашення. Це ще одна інновація RociFi — децентралізований ринок боргових зобов’язань.

Щоб точно оцінити заставну вартість кредитів із недостатнім забезпеченням, нам потрібен був доступ до свіжих цін на активи, які постачаються безпосередньо в блокчейні з високою надійністю. Таким чином, нам потрібно було використовувати мережу оракула для вилучення агрегованих даних про ціни поза мережею та доставки їх у мережу для використання нашим додатком. Chainlink Price Feeds — це провідне рішення в галузі з інфраструктурою, яка легко інтегрується, перевірена часом та нині допомагає захистити десятки мільярдів доларів для провідних протоколів DeFi.

Декілька видатних особливостей цінових каналів Chainlink:

Високоякісні дані — вихідні дані Chainlink Price Feeds від численних надійних агрегаторів даних цін, зібраних із сотень бірж, зважених за глибиною ліквідності та очищених від цінових перешкод та підозрілих обсягів. Модель агрегації даних Chainlink генерує точні глобальні ринкові ціни, стійкі до простоїв API, скидів флеш-пам’яті та атак за допомогою маніпулювання даними, такими як флеш-кредити.

Захищені оператори вузлів — Цінові потоки Chainlink захищені незалежними, перевіреними на безпеку та стійкими до Sybil атак вузлами оракула, керованими провідними блокчейн командами DevOps, постачальниками даних та традиційними підприємствами з великим послужним списком у плані надійності, навіть за високих цін на газ та таких як перевантаженість мережі.

Децентралізована мережа — Цінові потоки Chainlink децентралізовані на рівні джерела даних, вузлів оракула та мережі оракула, забезпечуючи надійний захист від простоїв та несанкціонованого доступу або постачальником даних або мережею оракула.

Прозорість — Надійні загальнодоступні системи репутації та інструменти моніторингу дозволяють користувачам незалежно перевіряти історичну продуктивність операторів вузлів і мереж оракулів, а також перевіряти відображені ціни в режимі реального часу.

Масштабна економія — Цінові канали Chainlink отримують вигоду при реалізації масштабного ефекту, коли впровадження, що росте, дозволяє декільком проектам колективно використовувати і фінансувати загальні мережі оракула для отримання часто необхідних наборів даних. Це дозволяє DeFi проектам отримувати дані високої якості та надійний захист оракула за більш низької загальної вартості.

«Будь-який кредитний протокол, недостатньо або надмірно забезпечений, потребує надійних даних про ціни. Щоб створити довгострокову функціональність із NFCS токенами та децентралізованим ринком боргових зобов’язань, нам потрібно було найкраще рішення для даних про актуальні ціни на ринку, що зробило інтеграцію Chainlink Price Feeds необхідним завданням», — Кріс Брукінс, генеральний директор RociFi Labs

Про RociFi

RociFi — це передовий децентралізований кредитний протокол із недостатнім забезпеченням, побудований на Polygon. RociFi став піонером незамінного кредитного рейтингу (NFCS), який використовує непередані NFT для зберігання та обліку кредитів, репутації та рівня довіри в блокчейні. Проект є шлюзом для користувачів при отриманні кредитів з недостатнім забезпеченням за допомогою своїх гаманців, ефективно виступаючи в якості методу Web3 ідентифікації. З іншого боку, для кредиторів, RociFi налаштували кредитні пули для внесення депозитів на основі їхнього рівня ризику, включаючи можливість дострокового закриття позиції, за допомогою вторинного продажу боргових токенів на внутрішньому AMM ринку.

Приєднуйтесь до спільноти RociFi:

Website | Twitter | Discord | Telegram | Medium

Про Chainlink

Chainlink — це індустріальний стандарт для створення, доступу та продажу послуг оракулів, необхідних для підтримки гібридних смарт-контрактів на будь-якому блокчейні. Мережі оракулів Chainlink надають смарт-контракти, що дозволяють надійно підключатися до будь-якого зовнішнього API та використовувати безпечні обчислення поза мережею для запуску багатофункціональних децентралізованих програм. В даний час Chainlink захищає десятки мільярдів доларів у DeFi, страхуванні, іграх та інших основних сферах, а також пропонує глобальним підприємствам та провідним постачальникам даних універсальний шлюз для всіх блокчейнів.

Дізнайтесь більше про Chainlink, відвідавши chain.link або прочитайте документацію для розробників на docs.chain.link. Щоб обговорити інтеграцію, зверніться до експерта.

--

--

Junior crypto influencer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store